Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Yngre steinalder.

1. Korleis fekk menneska i yngre steinalder tak i flint?

Dei henta den frå flintgruvene på Bømlo.
Dei henta den i Danmark.
Dei henta den under isbrear.

2. Kva levde dei av i yngre steinalder?

Dei levde av kvalfangst.
Dei levde av fiske, fangst og jordbruk.
Dei levde berre av korn som dei handla i Danmark.

3. Korleis såg folka ut i yngre steinalder?

Dei likna svært på aper.
Dei var mykje høgare enn i dag.
Dei likna på oss, men var litt lågare.

4. Korleis såg kleda ut i yngre steinalder?

Dei hadde berre eit skinn kring livet på den tida.
Dei hadde kapper, jakker, strømper og sko av skinn og pels.
Dei brukte mest klede av veve stoff.

5. Kva slags husdyr hadde dei i yngre steinalder?

Dei hadde berre hundar og katter på denne tida.
Dei hadde ku, sau gris og geit.
De hadde hest.

6. Kva dyrka dei i yngre steinalder?

Dei starta med å dyrka mais og erter.
Dei dyrka salat, jordbær og eple.
Dei dyrka bygg og kveite.