Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Bronsealder.

1. Kva slags hus hadde dei i bronsealder?

Dei budde i langhus.
Dei budde i korthus.
Dei budde i høghus

2. Kor gamle kunne menneska bli i bronsealder?

Dei vart 20 år.
Dei vart 28 år.
Dei vart 38 år.

3. Kvifor kallast ein periode for bronsealder?

Fordi på denne tida er det funne mange medaljar og mynter laga av bronse.
Fordi dei nå for fyrste gong tok i bruk bronse til å lage smykke og våpen.
Fordi bronse er pent og på denne tida er det funne mange pene funn.

4. Korleis veit arkeologane korleis kleda såg ut i bronsealder?

Fordi dei har funne graver med lik som hadde klede på deg.
Fordi dei har funne helleristningar med teikningar av kvart einskild klesplagg.
Fordi det finst skriftlege kjelder som fortel om klesplagga.

5. Kva levde dei av i bronsealder?

Dei levde berre av fangst, jakt og fiske slik som i steinalder.
Dei levde av jordbruk saman med fangst, jakt og fiske.
Dei levde berre av jordbruk.

6. Kva slags husdyr fekk dei i bronsealder som dei ikkje hadde hatt før?

Dei fekk geitebukk.
Dei fekk okse.
Dei fekk hest.

7. Kva vart den store halsringen frå Etne nytta til?

Den var eigentleg ei krone til å ha på hovudet.
Den var ein halsring som kvinnene brukte i heil spesielle høve.
Det var ein ring som dei brukte til å leige oksene med.