Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Jernalder.

1. Kvifor kom det så mange ting frå utlandet til Noreg i romertida?

Vikingane stal eller kjøpte dei.
Germanarane kjøpte dei eller bytta dei til seg.
Dei vart gitt i offergåver til prestane i kyrkja.

2. Kva vart bygdeborger nytta til?

Dei var matlager for bygda.
Dei var forsvarsanlegg i tilfelle ufredstider.
Dei var høvdingeborger.

3. Kor lange var langhusa i Noreg?

Det er aldri funne hus lenger enn 30 meter i Noreg.
Dei er funn 50 meter lange hus i Noreg.
Langhusa var alltid 40 meter lange.

4. Kva er ei fjøremannstuft?

Det var huset til ein som samler fjør og dun frå ærfuglar.
Det var huset til fiskarar ute ved kysten.
Det var hus som dei fattige budde i.

5. Kven var keltarane?

Det var ein samling stammer som ofte var i krig.
Det var eit fredeleg folk som budde i Frankrike.
Det var folka som budde i Italia i jernalder.

6. Kven var merovingarane?

Det var eit folk som budde på frankisk område.
Det var det gamle namnet på romarane.
Det var namnet folka som laga bygdeborgene i Noreg.

7. Kva er Futhark?

Det var ein av gudane i jernalderen.
Det var eit spesielt sverd frå jernalderen.
Det er namnet på rune-alfabetet.