Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Vikingtid

1. Kva trur dei fleste arkeologane at ordet "viking" tyder?

Wic eller vicus som tyder handelsplass eller by
Å vike som frå gamalt tydde å reise bort heimafrå
Menn som kom frå Viken.

2. Korleis gjekk handelen føre seg?

Dei hadde særlege handelsplasser rundt om i Noreg.
Dei hadde berre ein stor handelslass i Viken i Oslo.
Dei handle berre ved handelsplasser i utlandet.

3. Kva for tre kongar arbeide særleg for å kristne Noreg?

Det var Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldson.
Det var Eirik og Svein Ladejarl og danskekongen Svein Tjugeskjegg Haraldsson.
Det var Harald Gråfell og andre av Eiriksønene.

4. Kven døydde på Stiklestad og var gravlagt i skrin i Nidarosdomen?

Olav Tryggvasson.
Harald Blåtann.
Olav den Heilage.

5. Kven var den første konge som slo mynter i Noreg?

Olav Tryggvasson.
Knut den Mektige.
Håkon Jarl.

6. Kva nytta dei hakkesølv til?

Dei smelta det om til smykke og mynter.
Dei brukte bitar av sølv til å betale med.
Hakkesølv var det sølvet som dei hakka laust i sølvgruvene.

7. Kva er ei brynje?

Det er namnet på hjelmen dei brukte i vikingtid.
Det er ei slags skjorte laga av små jernringar som dei brukte i kamp.
Det er namnet på eit stort langhus der dei dyrka gudane.

8. Kva er eit hov?

Det er namnet på rideutstyret dei brukte i vikingtid.
Det er namnet på eit stort langhus der dei dyrka gudane.
Det er foten til hesten.