Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Mellomalder

1. Kvifor vart det borgarkrig på 11 og 1200 talet i Noreg?

Fordi dei ikkje kunne verte samde om kven som skulle vere konge.
Fordi dei hadde for lite mat i landet.
Fordi vestlendingane ville bryte ut og lage eigen stat.

2. Kven var det som laga dei første lovene som gjaldt for heile landet?

Magnus Lagabøte.
Håkon 4. Håkonson.
Magnus Berrføtt.

3. Kva var dei fire største byane i Noreg i mellomalderen?

Det var Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim.
Det var Kristiansand, Kristiansund, Bodø og Tromsø.
Det var Kragerø, Stavanger, Molde og Ålesund.

4. Kva vart dei fire største byane kalla på den tida?

Den tida vart dei kalla Oslo, Tunsberg, Bjørgvin og Nidaros.
Den tida vart dei kalla Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim.
Den tida vart dei kalla Christiania, Bjørgvin, Stavanger og Molde.

5. Kva er eit pilgrimsmerke?

Det er eit smykke eller anna merke som folk fikk når dei hadde vore på reise til ein heilag stad.
Det var eit merke dei sette på dyra sine så ingen skulle stele dyra.
Det var eit merke dei sette på tinga sine så alle skulle vite kven tinga tilhøyrde.

6. Kva var Svartedauden?

Det var ein historie vaksne fortalde born slik at dei skulle vere snille.
Det var det dei kalla mørkret for fordi dei var så mørkredde.
Det var ein pest som drap mange menneske.

7. Kva er hnefatafl?

Det er eit brettspel frå mellomalderen.
Det er namnet på runealfabete.
Det er namnet på ein ring som er funne på Bryggen i Bergen.