Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Oppgåver til databasesøk

 

Gjere deg kjend med databasane.
-finn ut kor mange gardar som finst i din kommune i Per Fett og Fornminnebasen.
-finn ut kor mange kjende funn som ligg att ute i naturen i din kommune (Fornminnebasen).
-velg ut ein gard. Finn ut kor mange gjenstandar som er funne på denne garden. (Per Fett og Tilvekstbasen).

Finn kor mange graver som er funne i kommunen du kjem frå.
-merk dei av på eit kart.
-kva type graver er dette (hauger, røyser, flat mark, båtforma osv.)?
-når er gravene frå?
-kva er funne i dei?

Finn den bygdeborga som ligg nærast der du bur.
-merk han av på eit kart.
-kva er funne i han?
-når vart han undersøkt av arkeologar?
-kva fann arkeologane ut om borgen?