TIL LÆRAREN
BAKGRUNN
OPPBYGGING
TIPS TIL SØK I DATABASAR
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Gjenstandskatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
OPPGÅVER


Bakgrunn

Utgangspunktet for arbeidet har vore to andre store prosjekt; Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet. Dei hadde mellom anna som mål å digitalisere arkiva til dei store landsdelsmusea.

Me har fem slike museum i landet plasserte i Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og altså Bergen. Tilnærma alt arkeologisk materiale og dokumentasjon ligg ved desse musea. I Bergen finn me alt materialet frå Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland. Derfor tek me utgangspunkt i dette materialet i Gamle Naboar.