TIL LÆRAREN
BAKGRUNN
OPPBYGGING
TIPS TIL SØK I DATABASAR
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Gjenstandskatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
OPPGÅVER


Om søk i databasar

Gamle arkiv er noko heilt for seg sjølv. Her finn du mykje rart. Det betyr også at arkiva ikkje er så lette å legg i database, for då skal jo mellom anna alle dei same orda skrivast heilt likt. Men vi veit alle at stadnamn i Noreg har endra seg mykje på dei åra som er gått sidan arkiva våre vart oppretta. For du likevel skal finne fram til dei funna du ønskjer skal du her få nokre tips om korleis du kan lirke deg fram til godt resultat.

Du kan velge mellom tre basar; fornminnebasen, gjenstandskatalogen og førhistoriske minne. Velg no ein av basane du vil lese tipsa for:

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasane her.