Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellerar
Oppgåver

Busetnad

Litt om gardshusa

Sjølve gardshuset frå vikingtida vert kalla langhus. Det er fordi nokre av husa var svært lange. Eit høvdingsete frå vikingtid er rekonstruert (bygd opp att) på Borg i Vestvågøy i Nordland. Dette huset var 83 meter langt.

Foto:ToFoto,Harstad