Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellerar
Oppgåver

Busetnad

Om andre hus

I tillegg til langhuset, hadde dei i vikingtida også mindre hus på tunet. Desse vart nytta til dømes som smie og uthus. Elles finn me også i denne perioden små hus og hellerar ved sjøen og i fjellet.