Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellerar
Oppgåver

Busetnad

Hellerar

Også i vikingtida vart hellerar nytta til opphald. Opp gjennom heile forhistoria har folk valt å slå seg ned under klippeframspring som har gitt ly mot vind og vêr.

Vi finn hellerar på fjellet og ved kysten. I fjellet vart dei nytta av folk som hadde kyrne ute på sommarbeite. Ved sjøen vart dei nytta av folk som skulle freiste fiskelukka.