Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyra
Oppgåver

Kva levde dei av?

Gjødsling

Dei gjødsla jorda på ulike måtar i vikingtida. Når dei brende åkeren, verka oska som gjødsel for plantene. Dei nytta også tang og tare, i tillegg til møkk frå husdyra og frå seg sjølve.