Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyra
Oppgåver

Kva levde dei av?

Husdyra

Dei vanlege husdyra i vikingtid var ku, sau, gris, geit, hest, gås og høne. Av desse fekk dei kjøt, mjølk, egg, ost og smør. Dei kunne også nytte huder, skinn, horn og bein. Dette var varer som dei kunne selje. Handelsferder gjekk til fjerne land.

Hund og katt var sjølvsagt ein del av garden.