Auke i folketalet
Kva tyder "viking"?
Vikingskipa
Drap og plyndring
Marknadsplassar
Klede
Kongen
Norske vikingkongar og jarlar
Oppgåver

Menneske og samfunn - kva hende?

Kva tyder "viking"?

Me veit ikkje sikkert kva ordet viking tyder. Men det finst mange forslag. Her har du tre av dei. Viking kjem av

1. Wic eller vicus som tyder handelsplass eller by
2. Å vike som frå gamalt tydde å reise bort heimafrå
3. Menn som kom frå Viken.

Dei fleste arkeologar i dag trur mest på nr. 3. Det er fordi at i vikingtida var det slik at i Viken i Oslo var det danskekongen som bestemte. Difor trur arkeologane at folk ute i verda kjende namnet Viken og gav dette til folk som kom frå nord. Kva trur du om det?