Auke i folketalet
Kva tyder "viking"?
Vikingskipa
Drap og plyndring
Marknadsplassar
Klede
Kongen
Norske vikingkongar og jarlar
Oppgåver

Menneske og samfunn - kva hende?

Kongen

I vikingtida fekk Noreg sin fyrste einekonge. Men det tok lang tid å kome så langt, for landet var styrt av ei mengd store og små høvdingar. Mange kampar, mykje vald og mykje overtaling måtte til for å samle landet under ein konge.