Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Våpen og krigarutstyr i vikingtida.

I vikingtid hadde ein godt utrusta krigar eit kort einegga sverd, eit skjold, ei øks, eit spyd utan mothake og piler av jern.