Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Hjelmar og brynje

På mange av bilda som vert teikna av vikingar, har dei hjelmar med horn på. Det er ikkje funne slike hjelmar. Så det er nok ikkje rett at dei hadde det.

Dei hjelmane som er funne ser ut som ein litt sid hatt med visir framfor augo så dei ikkje skulle verte skada i andletet av sverdslag.

Ei brynje er ei slags drakt sydd eller knytt av jerntrådar. Brynja hindra at stikk og slag skulle gi skade på kroppen. Det er funne berre ein hjelm og ein brynje frå vikingtida her i landet. Dei kjem frå Austlandet.