Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Pengar

Fingerringar vart brukte til å betale med i vikingtida. Det vart også nytta noko som vert kalla hakkesølv. Det var lengder av sølv som vart hakka opp i bitar og brukte på same vis som myntar. Hakkesølv ser du her.

Den fyrste som laga myntar her i landet var Olav Tryggvason. Det er berre funne att nokre få slike myntar. Dei er funne i Tyskland, i Danmark, i Sverige og på Gotland.