Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Glas

Dette flotte glaset vart funne på Austlandet. Det kjem nok opphavleg frå utlandet. Glaset frå Vik er nok også laga i utlandet.