Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Trearbeid

Vikingane var dyktige handverkarar. Dei var særleg gode smedar og trehandverkarar. Her ser du eit utskore drakehovud frå Gokstadskipet.