Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Saumutstyr

Det er funne eit slags strykejern frå vikingtida. Det er ei stor kvalbeinsplate og ein kule av glas som dei glatta saumane på tøyet med.