Gravgåver
Osebergdronninga
Oppgåver

Gravskikk.

Osebergdronninga

"Osebergfunnet er det store eventyret i norsk arkeologi". Dette står skriven i ei flott bok som heiter "Osebergdronningens grav".

I grava vart det funnen fantastiske mengder gravgåver, og gåvene fortel ei fantastisk historie.

I Oseberghaugen i Vestfold låg Osebergskipet begraven. Inne i skipet fann dei skjeletta etter to kvinner saman med mange, mange gjenstandar.

Arkeologane trur at den eine kvinna var ei dronning og at den andre var ei trellkvinne som fulgte dronninga i døden. Dronninga døyde truleg i år 848 etter Kristus. På den tida var det Gudrød Veidekonge som regjerte her og dronninga hans heitte Alvhild. Hun døyde då hun var kring 38 år gamal.

Dronning Alvhild var meir enn berre ei dronning. Hun var også ein særs viktig del av gudinnedyrkinga av Frøya som var så utbredt på den tida. Les meir om dette i boka; det er ei flott historie!