Tru
Verda sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammaren og andre amulettar
Jotnar, diser og alvar
Gudenamn
Hov
Då kristendomen kom
Kongemakta og kristendomen
Oppgåver

Tru.

Hov

Heile 85 stader i Noreg heiter Hov. I vikingtida var eit hov eit hus der dei ofra og tilbad gudane. Hova var ikkje eigne bygningar slik som kyrkjene er i dag. Det var ekstra store langhus der mange av dei mektigaste i bygda kunne samlast.