Jordbruk
Kvifor starta dei med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Kva nytte hadde dei av husdyra?
Kvar kom husdyra frå?
Kva åt dei?
Om graut og brød
Tørka eple
Katten
Oppgåver

Kva levde dei av?

Kvar kom husdyra frå?

Det var i Midt-Austen at dei starta med å halde husdyr. Dei byrja temje ville dyr allereie for mellom 6000 og 10000 år før Kristus. Dei første tamme husdyra var sau, geit, ku og gris.

Hunden vart tamt lenge før, kanskje så tidleg som 18000 år før Kristus. Katten vart tamt i Egypt i Afrika kring 1500 år før Kristus.

Folk som hadde kjennskap til jordbruk hadde med seg husdyr til landet vårt. I Skipshelleren på Straume har vi funne dei eldste husdyrbeina vi kjenner i Noreg til no. Dei er frå kring 2000 før Kristus. Det var bein av sau, geit og ku.