Jordbruk
Kvifor starta dei med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Kva nytte hadde dei av husdyra?
Kvar kom husdyra frå?
Kva åt dei?
Om graut og brød
Tørka eple
Katten
Oppgåver

Kva levde dei av?

Katten

Katten vart temja om lag 1600 før Kristus i Nildalen i Egypt. Ho vart etterkvart eit viktig dyr for folka der, og vart dyrka som ein guddom. Me finn mange bilde og figurar av katt frå denne tida. Også i det gamle Hellas, hos romarane og i den gamle indisk kulturen finn me katten avbilda.

Den gule afrikansk villkatta er stamfaren til dei tamme kattene rundt om i verda. Men også andre typar har blitt blanda inn slik som den europeiske katta, sandkatt og jungelkatt.

Vikingane hadde mange ulike gudar. Mellom anna var det ein som dei kalla Frøya. Ho var kjærleiksgudinne. Dei meinte ho hadde ei vogn som vart trekt av to katter.

Lucky Oscar, 8 år Luck Monty, 8 år

Her kan du lese meir om dei ulike katterasane.