Korleis såg menneska ut?
Hjernekirurgar i steinalderen
Øtzi - mannen frå Alpane
Skinnarbeid
Klede i yngre steinalder
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Korleis såg menneska ut?

I yngre steinalder vart folka spinklare og enno meir like oss enn det dei var i eldre steinalder.

Folk var ikkje så høge. Frå Danmark har dei funne at mennene på denne tida var om lag 165 cm høge, og kvinnene 151 cm. Det er mykje lågare enn i dag. I dag er mennene om lag 180 cm høge, og kvinnene om lag 165 cm høge.

På skjeletta kan forskarane sjå at folk har vore plaga med gikt, noko som kan vere smertefullt. Dei kan også sjå at folk på den tida ikkje hadde hol i tennene.