Korleis såg menneska ut?
Hjernekirurgar i steinalderen
Øtzi - mannen frå Alpane
Skinnarbeid
Klede i yngre steinalder
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Hjernekirurgar i steinalderen

Visste du at dei dreiv med hjernekirurgi i yngre steinalder? På ein del hovudskallar som er funne er det bora runde hol på toppen av hovudet. Me kan sjå på kantane at pasientane levde vidare etter operasjonen, for såret var grodd. Me veit ikkje riktig kvifor dei gjorde dette. Kanskje dei var plaga med hovudverk?