Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Råstoff i yngre steinalder

Mange av dei råstoffa som var i bruk i eldre steinalder var også i bruk i yngre steinalder. Flint vart frakta hit frå Danmark, og kvarts hadde me mykje av rundt omkring.

flintgrønnsteindiabasrøykkvartskvartsittryolittbergkrystalljaspis