Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Skifer

Skifer vart teken i bruk i store deler av Skandinavia og i Finland på overgangen til yngre steinalder. Reiskap av dette materialet er også funne på Vestlandet men det er i Nord-Noreg, Nord-Sverige og i Trøndelag at dei fleste funna er gjort. Hos oss finn me mange flotte pilspissar av skifer.

Skifer er lett å finne i dag. Prøv å lage deg ein spiss, då!