Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Ryolitt

Ryolitt vert også kalla årekvarts. Han er ofte blå eller grå med kvite striper. Ryolitt vart oftast brukt til piler i yngre steinalder. Den første gongen me ser ryolitt i bruk er kring 4000 år før Kristus, og dei sluttar å bruka han kring 3500 før Kristus.

Ryolitt er funne på buplassar heilt nord til Oppdal i Sør-Trøndelag, på Nordmøre, Lista på Sørlandet og på Hardangervidda. Truleg kjem all denne ryolitten frå eit stort brot på toppen av fjellet Siggjo på Bømlo.