Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Jordbruksreiskap

Dei første jordbrukande folka hadde bruk for mange andre reiskap enn det som fangst- og sankarfolka hadde. Bøndene måtte ha økser til å fjerne skog slik at dei kunne dyrke åkerjord og skaffe beitemark til dyra sine. Dei trengte hakker til å bryte opp jorda og fjerne trerøter.