Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Ard

Før dei kunne så kornet ut i åkeren, måtte dei pløye for at jorda skulle bli porøs og lett. Då hadde dei ein liten plog av tre som vert kalla ein ard som oksen drog på kryss og tvers over åkeren.