Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Sigdar

Når kornet var mogna og klart til å skjerast, brukte dei ein sigd. Sigden er eit flott tildanna reiskap, oftast av flint. Han er forma som ein halvmåne og vart sett inn i eit treskaft som var litt bøygd.