Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Dolkar

I slutten av yngre steinalder finst det mengder av vakre velforma dolkar her i landet. På Vestlandet er det funne 1200 stykke av dei. Dolkane vart laga i Danmark.

Dolkane kan ha vore nytta som knivar slik som me brukar knivar eller kanskje dei var noko som folk synte fram til andre folk når dei trefte dei ute. Kan hende begge deler?