Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Ravsmykket frå Herøy

Me kjenner nokre flotte ravsmykke frå yngre steinalder. På Bergsøy i Herøy på Sunnmøre er det funne seks halvmåneforma smykke av rav. Kvart smykke hadde eit hol slik at dei kunne henge i ei snor. I Sør-Trøndelag er det funne fem slike smykke og eit av dei er forma som ein bjørn.