Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Hengesmykket frå Herøy

I Buholmvika på Herøy på Sunnmøre vart det nyleg funne eit hengesmykke av skifer. Det morosame med dette smykket er at det er ein "ekte kopi". Steinalderfolket har på ein av turane sine til Danmark sett eit flott smykke av bronse, men dei hadde ikkje råd til å skaffe seg dette sjølv. Men dei var flinke til å lage ting av skifer så dei laga ein nøyaktig kopi. Dei var så nøyaktige at dei forma til og med støypekanten! Les om bronsestøyping så skjøner du kva støypekant er.