Tru i yngre steinalder
Offerfunn i yngre steinalder
Flintskiver frå yngre steinalder
Oppgåver

Tru i fortida

Offerfunn i yngre steinalder

Av og til finn arkeologane samlingar av fleire økser. Øksene ligg gjerne under ein berghammar eller andre plassar der det er vått. Dei er ofra som gåve til gudane. Kanskje trudde bonden at gudane kunne gi han god avling?

Offerfunn finn me over heile landet, og ikkje berre i yngre steinalder. Skikken med å leggje frå seg ting i urar, vatn, myrar, store steinar og kjelder, den heldt fram inn i bronsealder og eldre jernalder. Me finn økser, dolkar og flintskiver som arkeologane trur vart gitt som offer til overjordiske makter.