Arkiv


Eldre materiale fra GENsidene:
:tilbake
8. Oktober 2008
Nobelprisen for kjemi for 2008 blir tildelt Osamu Shimomura,Nobel Martin Chalfie og Roger Y. Tsien for deres oppdagelse av detGFP i celler grønne fluorescerende proteinet, GFP (GenTidende). Ved å koble GFP til andre proteiner (ved hjelp av genteknolgi), kan forskerne følge proteinenes lokalisering og bevegelse i levende celler. (Foto: Gro Bjerga)
6. Oktober 2008 Nobelprisen for medisin, 2008, ble delt mellom Harald zur NobelHausen for oppdagelsen av papillomavirus, og Françoise Barré-Sinoussi og Luc Montagnier for oppdagelsen av HIV.
8. Oktober 2007 Nobelpris i medisin for 2007 gikk til Mario R. Capecci, Martin J. Evans og Oliver Smithies, for deres "oppdagelse av prinsippet for å introdusere spesifikke genmodifikasjoner i mus ved bruk av embryonale stamceller (ES celler)". Les mer om ES-celler her.
5. Oktober 2006 Les mer om hvordan DNA replikeres før celledeling.

Replikasjon

og hvordan kjemisk modifikasjon av proteiner kan regulere funksjonen til proteiner.
2004 Det internasjonale humane genom-konsortiet erklærte den Den 26. juni 2000 at det human genomet er helt ferdig sekvensbestemt!
I februar 2001 ble det første utkastet til den humane genomsekvensen publisert. I 2004, rapporterte forskerne at de har sekvensbestemt så-godt som hele genomet. Det vil imidlertid enda ta en tid før sekvensen er annotert - dvs før man har identifisert hvor alle genene er i genomet.
Hør radioprogram fra NRKs Verdt å Vite om genomprosjektet.
30. Oktober 2003 Den 24. oktober 2003 hadde det naturvitenskapelige tidsskriftet Science et temahefte om genom-forskning og sykdom.
Les mer.
Mars 2003

50 år siden Watson og Crick foreslo at DNA-strukturen er en dobbeltheliks.
Les mer.

Les også om den rollen Rosalind Franklin hadde - selv om hun ikke fikk del i Nobelprisen.

Tidsskriftet Nature - hvor de banebrytende arbeidene ble publisert - har mye spennende stoff i anledning jubileumet, inkludert særtrykk av artiklene.

9. august 2000 Vil norske forskere klone mennesker? Overingeniør Arne Sunde og hans mearbeidere søker om tillatelse til å klone celler fra pasienter i den hensikt å .... [kommentar]
26. juni 2000

Den 26. juni 2000 ble det annonsert at Det humane genomet er (nesten) helt ferdig sekvensbestemt!

Forskere ved Welcome Trust og Sanger Centre i Cambridge og det amerikanske firmaet Celera annonserte i dag at de har fullført første fase i kartlegging av det humane genom.

Statsledere og forskere verden over hyller arbeidet som en av de viktigstre bragdene i vitenskapens historie.
....Les mer @ Sanger - Celera

Dette er "slutten på begynnelsen" - nå begynner det møysommelige arbeidet å tolke genomsekvensen. Vi vet f.eks. fortsatt ikke hvor mange gener vi har.

 

endringslog

4-OKT-2008: GENsidene har fått blog: GENtidende
22-Nov-2007: Om reprogrammering av menneskeceller
8-OKT-2007: Nobelpris i medisin om genmodifikasjon i mus
15-JUL-2007:Ny side om mutasjoner
15-JUL-2007:Ny side om genotype og fenotype
14-JUL-2007:Ny side om genetisk variasjon
 - informasjon om genantallet hos menneske korrigert
1-JAN-2007: Ny side om tvinning av DNA

 

:tilbake

Rein Aasland © 21-MAI-2005
Sist endret av Rein Aasland 16-FEB-2010