Baser i DNA og RNA

   

DNA er bygget opp av kjeder av 4 forskjellige nukleotider som hver består av et sukker-molekyl som det er festet en base og et fosfatmolekyl til. I DNA er det 4 forskjellige baser: adenin, cytocin, guanin og thymin, forkortet A, C, G og T.

En DNA-tråd kan derfor enkelt beskrives ved rekkefølgen av baser, f.eks. AAAGCCTTGGCTT ...

Vi måler ofte DNA-lengder i antall basepar. Menneskets genom, f.eks. inneholder ca. 3 milliarder basepar langt - noe som tilsvarer ca. 375 bøker, hver på 1000 sider med 8000 bokstaver på hver side ....


RNA er også bygget opp av nukleotider og baser. I RNA er imidlertid thymin erstattet med uracil (U). Sekvensen ovenfor vil derfor som RNA bli: AAAGCCUUGGCUU ....

Uracil danner basepar med adenin på samme måte som thymin. Uracil i RNA kan i tillegg danne basepar med guanin. RNA har derfor mye større mulighet til å danne sekundærstrukturer enn DNA.

tegning: RAa


Les mer:

  • DNA
  • RNA
  • Genetiske kode
  • Mutasjon

Rein Aasland © 4-FEB-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000