Celler

   

Alle kroppens vev og organer er bygget opp av celler; - cellene er den grunnleggende funksjonelle enheten for alt liv. Cellene er små (0,1-0,5mm) og du må ha mikroskop for å se dem.

Cellene er bygget opp av et komplisert system av membraner (de brune og blå strekene på figuren). Membranene er sammensatt av fettsyrer og de danner doble flak, nesten som en såpefilm. Membranene danner tette vegger slik at cellene deles inn i ulike rom; - nesten som en kinesisk eske.

Den membranen som omslutter cellen og funger som yttervegg kalles plasmamembranen. De andre membran-omsluttede rommene i cellene kalles organeller.

Den mest prominente orgenellen er kjernen - hvor kromosomene er. Legg merke til at membranen rundt kjernen er dobbel og at den er avbrutt med porer hvor proteiner og mRNA og andre molekyler transporteres inn eller ut av kjernen.

Mitochondriene (de fiolette og greønne) - er cellenes kraftstasjoner. Det endoplasmatiske retikulum (ER) - henger sammen med kjerne-membranen. Alle proteiner som skal skilles ut av cellen lages på ER-membranen slik at de havner inne i ER-rommet. Derifra transporteres de i små vesikler til golgi apparatet, hvor proteinene modnes; og deretter sendes proteinene i vesikler til celleoverflaten.

På figuren er også vist et lysosom (den store, lilla vesikkelen). Her nedbrytes molekyler som cellen tar opp gjennom plasmamembranen.

De tynne grønne strekene som strå ut fra et punkt under golgi, er mikrotubuli; cellenes "jernbane-nett". Vesiklene som vandrer fra ER til goli og fra golgi og ut transporteres på mikrotubuli (se illustrasjonen).

Noen celler har den egenskapen at de kan danne mange celletyper samtidig som det lages en kopi av seg selv. Slike celler kalles stamceller.

Som illustrasjonen viser er cellene dynamiske - dvs. det foregår noe i dem hele tiden.
De er, bokstavelig talt, et LIVLIG STED!!!

Animasjon: RAa


Les mer:

Rein Aasland © 4-MAI-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 20-MAI-2005