Cellesyklus

   
Hver celledeling markerer begynnelsen - og slutten - på cellesyklus - kjeden av hendelser som sikrer at hver dattercelle arver en kopi av hvert kromosom.


Den eneste måten nye celler kan dannes på, er at en eksisterende celle deler seg.

Før en celle kan dele seg, må den kopiere alt sitt DNA [1]. Dette skjer i S-fasen i cellens livssyklus (S for DNA- Syntese). I neste fase, G2, forbereder cellen seg til selve celledelingen, - de øvrige bestanddelene av cellen produseres slik at det blir nok til to datterceller.

Celledelingen - mitosen, starter med at hvert kromosom pakkes tettere og tettere [2]. Samtidig demonteres kjernemembranen og et omfattende system av tynne tråder (mikrotubuli) strekkes mellom cellens to poler. Alle kromosomene blir fanget opp av mikrotubuli og de plasseres på rekke og rad midt i cellen [3]. Legg merke til at hvert kromosom nå har to kromatider - siden DNA-innholdet nettopp er kopiert. Denne fasen i cellesyklus kalles metafase [3].

Når alle kromosomene er korrekt på plass, skilles kromatidene fra hverandre og trekkes til hver sin pol i cellen [4]. Dette er anafasen. Kort etter begynner kromosomene å pakkes ut igjen og kjernemembranen remonteres i telofasen [5].

Mitosen avsluttes ved at selve celledelingen skjer, - cytokinesen. En ring av bevegelige molekyler samles mellom de to cellekjernene og snøres sammen [5], nesten som en beltereim som strammes. Til slutt skilles de to dattercellene fra hverandre.

De nyfødte dattercellene tilbringer dernest en kortere eller lengre tid i G1-fase [6]. Det er i denne fasen cellene utøver sin funksjon - og det er i G1-fasen det avgjøres om cellene skal gå inn i S-fase og dele seg igjen. Mange gener som er involvert i utvikling av kreft har sin funksjon i regulering av overgang fra G1- til S-fase !!!

De to orange strukturene som først er plassert ved siden av hverandre og deretter danner de to polene i den delende cellen, er centrosomene. Dette er spesialiserte strukturer som organiserer mikrotubuli-apparatet i cellen. Centrosomene kopieres også slik at hver dattercelle får hver sin.

Klikk på illustrasjonen og se en Flash-animasjon av cellesyklus.
Illustrasjon og Animasjon: RAa
 
 

Les mer:
 

Rein Aasland © 15-JUN-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000