Gen

   

Et gen er et område av DNA som koder for et RNA-molekyl. De fleste RNA-molekylene koder igjen for proteiner.
Figuren illustrerer molekylærbiologiens sentrale "dogme":
DNA makes RNA makes protein.

Figuren er animert med Flash her.
Tegning og animasjon: RAa

Et gen er en del av et kromosom, et stykke DNA, som koder for et RNA molekyl.

De aller fleste RNA molekyler er mRNA (messenger RNA); dvs. budbringer RNA, og de lages i kjernen og transporteres ut av cellekjernen til cytoplasma hvor ribosomer dekoder mRNAen og setter sammen kjeder av aminosyrer til proteiner. Dette er molekylærbiologiens grunnprinsipp - og du kan se en animasjon av dette her).

Et gen kan være fra noen tusen til mange hundre tusen basepar lange. Gjærsopp har vel 6.000 gener. Bananfluen har ca. 14.000, mens mennesket antas å ha ca. 30.000 gener. Den totale samling av alle genene i en organisme kalles organismens genom.

Et gen er på mange måter en selvstendig enhet av et kromosom. Det er mulig å flytte et gen (og dets regulatoriske sekvenser) til et annet kromosom og få det til å virke der. Siden den genetiske koden er universell, kan man også flytte et gen fra en art til en annen. Det er en av de grunnleggende forutsetningene for genteknologien.

neste side kan du lære mer om hvordan genene reguleres. Les også om genetisk variasjon.


Les mer:


Rein Aasland © 22-APR-2000
Sist endret av Rein Aasland 14-JUL-2007