Den genetiske koden

   
 

:Den genetiske koden animert!

Den genetiske koden er det språket cellen benytter for å lage ulike proteiner ved hjelp av informasjonen som ligger i genene. Et gen som koder for et protein blir først omskrevet til budbringer RNA (mRNA). Deretter blir informasjonen i mRNA-molekylet oversatt til protein, og det er nettopp her den genetiske koden kommer inn i bildet. Aminosyre-rekkefølgen i proteinene blir nemlig bestemt av mRNA-molekylet ved at tre og tre av mRNA-molekylets baser koder for en bestemt aminosyre. Slike base-tripletter kalles gjerne for kodon.

Figuren viser et utsnitt av et mRNA-molekyl. Baserekkefølgen er inndelt i tripletter eller kodon, som koder for bestemte aminosyrer. Aminosyre-rekkefølgen i proteinet bestemmes dermed av mRNA-molekylets kodon.

Siden RNA er bygget opp av fire ulike baser (A, C, G og U), betyr det at det finnes 64 ulike kodon (4x4x4). Og siden cellen bare bruker 20 ulike aminosyrer til å bygge proteiner, har de fleste aminosyrer flere kodon. I tillegg til å kode for aminosyrer betyr noen kodon start eller stopp. Kodonet AUG betyr "start proteinsyntesen" og koder samtidig for aminosyren metionin, mens kodonene UAA, UAG og UCA betyr "stopp proteinsyntesen". Det er startkodon som bestemmer i hvilke fase (leseramme) en DNA-sekvens skal leses.

 

Tabellen viser kodonene for de ulike aminosyrene. AUG betyr start proteinsyntesen, UAA, UAG og UCA betyr stopp proteinsyntesen.

 

Bakterier, planter, dyr og menneske - alle har den samme genetiske koden. Dette tyder på at alt liv har felles opphav (se evolusjon), og gjør at det er mulig å flytte et gen fra en organisme til en annen (se genteknologi).

Les mer:


Pål Puntervoll © 5-SEP-2000
Sist endret av Rein Aasland 15-JUL-2007