Genteknologi

   

Genteknologi - er faget som tar for seg metoder for å karakterisere, endre og gjøre bruk av gener og DNA.

Den vanligste måten å karakterisere DNA-molekyler på er å bestemme rekkefølgen av baser. Vi kaller dette DNA-sekvensiering.

For å kunne arbeide med DNA-molekyler i laboratoriet, må vi ha et stort antall kopier av hvert molekyl. Dette er å klone DNA (les også om kloning av dyr). Kloning av DNA kan gjøres på to måter: enten ved å la bakterier gjøre jobben for oss eller ved å kopiere DNA ved hjelp av DNA-polymerase i et reagensrør ved den såkalte polymerase-kjedereaksjonen (PCR).

Cellene er selv dyktige "genteknologer". De har enzymer som kopierer, kutter og limer DNA. Disse enzymene har en naturlig funksjon i kopiering av DNA ved celledeling og reparasjon av DNA som er skadet. Genteknologene har tatt i bruk mange av naturens egne verktøy for manipulering av DNA.

<img src="bilder/rekombinant-dna.gif" width="267" height="146" align="right"> På animasjonen til høyre er prinsippet for å lage et rekombinant DNA-molekyl vist: Den blå sirkelen er et plasmid, en type sirkulære DNA-molekyl som finnes naturlig i mange bakterier. Den grønne streken er et annet lineært DNA-molekyl. Saksen forestiller et DNA-restriksjonsenzym, et protein som kan kutte DNA ved bestemte sekvenser. Tuben forestiller enzymet DNA-ligase som kan skjøte sammen to DNA-ender. Denne teknikken for å spleise sammen ulike DNA-molekyler er en av forutsetningene for å kunne drive genteknologi.

En annen viktig forutsetning for genteknologien er at den genetiske koden (med få unntak) er den samme i alle levende organismer. Det betyr at et gen fra menneske kan settes inn i en bakterie og bli dekodet til det korrekte proteinet der. Det er dette som gjør det mulig å få f.eks. sauer til å produsere proteiner som human faktor IX. Dette er et protein som er nødvendig for at blodet skal levre seg når vi får sår. Før måtte blødere som har et ødelagt gen for faktor IX, få tilført dette proteinet fra andre mennesker. Dette gir risiko for overføring av smitte av f.eks. hepatitt C- og HIV-virus. Genteknologi kan slik benyttes til å lage trygge medisiner.

 

For å se denne siden skikkelig, kreves at plug-in for Flash er installert.

Tegning og animasjon: RAa


Les mer:


Rein Aasland © 27-APR-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000