Innhold


Alfabetisk innholdsliste:
:tilbake
adenin
alfa-heliks
allel
aminosyre
arvelig sykdom
base
baseparing
beta-tråd
caffein synthase
centromer
celler
celledeling
cellekjerne
cellesyklus
    (G1, S, G2, M-fase)
cytoplasma
cytosin
Dicer
DNA
DNA sekvens
DNA-ligase
DNA-replikasjon
dobbel-heliks
Dolly
dominant
embryonale stamceller
    (ES-celler)
endoplasmatisk
    retikulum (ER)
enhancer, silencer
epigenetisk
fenotype
fosforylering
gen
genetisk kode

 

genetiske kode
genetisk variasjon
genom
genomsekvens
genotype
genregulering
genteknologi
guanin
hybridisering
replikasjon
kjerneoverføring
kjernemembran
kloning (gener/DNA)
kloning (dyr)
kodominant
kodon
koffein
kreft
kromosom
kromatid
lysosom
membraner
mikroRNA (miRNA)
mikrotubuli
    (se også celledeling)
mitochondrier
modifikasjon
mRNA
mutasjon
nukleotid
peptid
plasmamembran
polymorfisme
polypeptid
promoter
protein
proteinfunksjon
proteinmodifikasjon
proteinsekvens
proteinstruktur
rekombinant DNA
recessiv
restriksjonsenzym
ribose
ribosom
RISC
RNA
RNA polymerase
rRNA
stamceller
telomer
theobromin
theofyllin
thymin
totipotente celler
transkripsjon
translokasjon
tRNA
tvinning av DNA
uracil
vesikler


Animasjoner:
:tilbake
Roterende DNA
Gen, mRNA og protein
Kloning; Dolly-eksperimentetGenteknologisk grunnprinsipp
En typisk celle
Cellesyklus - celledeling
Den genetiske koden


Genregulering
 
 

En del av disse web-sidene har animerte tegninger laget som animerte gif eller animert med Macromedia Flash. For å se Flash-animasjonene, må du først sørge for å ha installert Flash (eller shockwave) plug-in for web-browseren din.


Rein Aasland © 4-MAI-2000
Sist endret av Rein Aasland © 16-FEB-2010