Hva innebærer Dolly-eksperimentet?

   

Da Dolly-eksperimentet ble offentliggjort, skapte det stor blest i massemedia. Det skyldtes først og fremst at folk knyttet det til muligheten for å klone mennesker - med de etiske og samfunnsmessige implikasjoner dette ville ha. I flere land, bl.a. Norge, ble det straks laget forbud mot eksperimenter rettet mot kloning av mennesker.Figuren illustrerer hvordan cellene antas å endre karakter under fosterutviklingen. Etter noen celledelinger, taper de sin totipotens. I Dolly-eksperimentet ble en kjerne tatt ut fra en differensiert celle og overført til et egg uten kjerne. På en eller annen måte har denne kjernen gjenvunnet sin totipotens under eksperimentet.

Tegning: RAa

Dolly forbauset også mange forskere! Det er nemlig slik at kromosomene endrer seg etterhvert som fosterutviklingen skrider fram. En befruktet eggcelle er totipotent. Det betyr at cellen kan gi opphav til alle slags celletyper. En celle fra et voksent individ vil derimot ikke kunne omprogrammeres slik; - den har mistet sin totipotens.

Vi vet ikke helt hva som skjer med kromosomene i cellene når de utvikler seg og differensieres. Det ser ikke ut til at det skjer endringer i selve DNA-molekylene (untatt i noen typer hvite blodceller). En teori er at måten DNA-molekylene pakkes på endrer seg etterhvert som cellene differensieres. Dette kalles epigenetiske mekansimer

Man antar derfor at kjerneoverføringen, slik det skjedde i Dolly-eksperimentet, førte til en generell omprogrammering av cellekjernen slik at den gjenvant sin totipotens (se Figuren). Det er derfor av stor interesse, rent biologisk sett, å finne ut hvorfor Dolly-eksperimentet fungerte!

 


Rein Aasland © 22-APR-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 18-SEP-2000