Kloning

   

collage: RAa

Les mer - på engelsk - om det om kloning og hvordan Dolly kom til på web-sidene til Ian Wilmut og hans kollegaer ved Roslin institute i Skotland.

Kloning betyr å lage identiske kopier og en klon er en samling av identiske kopier.

Innen genteknologi benyttes dette begrepet i flere sammenhenger. Når vi f.eks. isolerer et gen, lager vi mange kopier av et bestemt stykke DNA. Vi sier at genet klones.

Kloning er mest kjent i forbindelse med sauen Dolly som ble klonet ved overføring av en cellekjerne fra en jurcelle til et egg som kjernen først var fjernet fra. Dette betyr at Dollys gener er identiske med genene fra jurcellen. Vi kan si at Dolly, genetisk sett, er en kopi av sauen som jurcellen kom fra.

Prinsippet for kloning ved kjerneoverføring vises her i en animasjon.

Det sies ofte at Dolly kom til ved bruk av genteknologi. Dette er ikke korrekt; - Dolly-eksperimentet var et rent embryoteknologisk eksperiment. Det er imidlertid fullt mulig å kombinere embryoteknologi med genteknologi. Sauen Polly ble f.eks. skapt ved overføring av en kjerne fra en celle som var genmanipulert.

Kloning av dyr var egentlig ikke det nye med Dolly-eksperimentet. Det hadde lenge vært kjent at det er mulig å klone dyr ved f.eks. embryo-kløvning. Ved denne teknikken dyrkes embryo i kultur i laboratoriet. Når embryoene når en viss størrelse (f.eks. 8-16 celler), kan de spaltes til enkeltceller. Hver av disse cellene kan så settes tilbake i en sau og gi opphav til et nytt individ. En samling av individer fremkommet på denne måten er også en klon.

Det som forbauset forskerne med Dolly-eksperimentet var at en cellekjerne fra et voksent individ kunne omprogrammeres til å gi opphav til alle typer celler i et nytt individ. Les mer om dette på neste side.

Les også om embryonale stamceller og hvordan disse kan benyttes til å kloning!

Les mer:


Rein Aasland © 22-APR-2000
Sist endret av Pål Puntervoll 22-MAI-2005