Kommentar

   

Genteknologi og molekylærbiologi omtales stadig i ulike medier. Kloningen av sauen Dolly vakte stor oppmerksomhet - og i aviser kan man lese overskrifter som "Norske forskere vil klone mennesker". Den såkalte "genmaten" er også i høy grad omstridt, og er ofte tema i media. Barnedrapene i Kristiansand har kanskje vært den mest omtalte kriminalsaken i 2000 - nå hevder politiet at de har DNA profilen til gjerningsmannen.

Under paraplyen kommentar vil vi presentere viktige genteknologiske nyheter, gi grundigere bakgrunn for genteknologiske metoder/prinsipper som har betydning for samfunnet, og forsøke å oppklare det vi mener er faglige misforståelser.


:Kommentarer
"Reprogrammering av voksne celler" 22. november 2007 - Rein Aasland
"Kaffe-genet" er funnet 2. september 2000 - Rein Aasland
"Norske forskere vil klone mennesker" 8. august 2000 - Rein Aasland

Pål Puntervoll © 30-AUG-2000
Sist endret av Rein Aasland 22-NOV-2007