Kromosom

   
Kromatin
Les mer - på engelsk - om Cellekjernen, kromosomer og kromatin-struktur.
Klikk på figuren og gå til web-sider med mer informasjon om kromosomer og kromatin.
Inne i cellekjernen er DNA-molekylene pakket sammen med histon-proteiner til kromosomer. Hvert kromosom inneholder ett lineært DNA-molekyl.

På tegningen til høyre, er DNA-tråden tegnet i rødt. Ca. 146 basepar DNA er kveilet opp rundt en "liten klump" av histon-proteiner (tegnet i blått) til et nukleosom, som er grunnenheten i pakking av DNA i cellen. Når nukleosomene er strukket ut, ser de nesten ut som perler på en snor. Men, nukleosomkjeden kan igjen kveile seg opp til en enda mer kompakt struktur - seks nukleosomer per runde i kveilen. Slik fortsettes nukleosomene å pakkes i stadig mer kompakte strukturer - helt til de blir så kompakte og breie at de blir synlige i mikroskopet.

Det X-formede kromosomet som er avbildet på tegningen er en såkalt bivalent; dvs. det består av to kromatider. Dette er situasjonen etter at DNA-en er blitt kopiert og rett før cellen skal dele seg. Da vil de to kromatidene skille lag og gå til hver sin datter-celle.


Les mer:


Rein Aasland © 4-FEB-2000
Sist endret av Rein Aasland 5-OKT-2006