Nukleotider i DNA og RNA

   
Figuren viser nukleotidet thymidin-monofosfat (TMP)

DNA er bygget opp av kjeder av 4 forskjellige nukleotider som hver består av et sukker-molekyl som det er festet en baser og et fosfatmolekyl til. I DNA er det 4 forskjellige nukleotider: deoxyadenosin-monofosfat (AMP), deoksycytidin-monofosfat (CMP), deoksyguanin-monofosfat (GMP) og thymidin-monofosfat (TMP)
forkortet A, C, G og T

I RNA er sukkermolekylet ribose og nukleotidet uridin-monofosfat (UMP) erstatter TMP.

En DNA-tråd kan enkelt beskrives ved rekkefølgen av nukleotider, f.eks. AAAGCCTTGGCTT ...
Dette kalles ofte en DNA-sekvens, eller en basesekvens.
Den tilsvarende RNA-sekvens ville være: AAAGCCUUGGCUU ...

tegning: RAa


Les mer:


Rein Aasland © 4-FEB-2000
Sist endret av Rein Aasland 1-JAN-2007